Gudstenesteliste

  DAG   KYRKJE KL GUDSTENESTE DÅP NATTVERD
  08.09.2019   Ullensvang kyrkje  11.00 Gudsteneste v/ Sandvik  Samling for gullkonfirmantar Ja  
  15.09.2019   Kinsarvik kyrkje  11.00 Gudsteneste v/ Pettersen. Ja Ja
  22.09.2019   Ullensvang kyrkje  11.00 Gudsteneste v/ Sandvik. Presentasjon av minikonfirmantar og konfirmantar. Bibel til minikonfirmantar. Kyrkjekaffi. Ja Ja
  29.09.2019   Utne kyrkje 11.00 Gudsteneste v/ Mrusek Ja Ja
  29.09.2019   Kinsarvik kyrkje  11.00 Mikkelsmesse v/ Sandvik. Ja  
  06.10.2019   Ullensvang kyrkje  11.00 Gudsteneste v/ Sandvik. Ja Ja
  13.10.2019   Utne kyrkje  11.00 Gudsteneste. Ja Ja
  13.10.2019   Kinsarvik kyrkje 16.00 Hausttakkefest v/ Pettersen. Bok til 4 og 6 åringar. Kyrkjekaffi med utlodding.  Ja  
  20.10.2019   Ullensvang kyrkje  11.00 Haustakkefest v/ Sandvik. Aktivitetshelg. Bok til 4 og 6 åringar.  Ja  
  20.10.2019   Djønno skule 16.00 Gudsteneste v/ Pettersen. Markering av at dette er siste gudstenesta på Djønno i Kinsarvik sokn. Ja Ja
  27.10.2019   Utne kyrkje  11.00 Hausttakkefest v/ Mrusek. Aktivitetshelg. Bok til 4 og 6 åringar. Kyrkjemiddag.    
  02.11.2019   Kinsarvik kyrkje 16.00 Minnegudsteneste v/ Pettersen. Minnesamvær.    
  03.11.2019   Utne kyrkje  11.00 Minnegudsteneste v/ Mrusek. Kyrkjekaffi.    
  03.11.2019   Ullensvang kyrkje 11.00 Minnegudsteneste v/ Sandvik. Kyrkjekaffi.    
  17.11.2019   Kinsarvik kyrkje 11.00 Gudsteneste v/ Sandvik. Ja Ja
  17.11.2019   Utne kyrkje  11.00 Gudsteneste. Ja Ja
  24.11.2019   Ullensvang kyrkje 11.00 Gudsteneste v/ Sandvik Ja Ja
  01.12.2019   Ullensvang kyrkje 16.00 Ljosmesse v/ Sandvik.    
  08.12.2019   Utne kyrkje 15.00 Ljosmesse v/ Mrusek. Kyrkjekaffi.    
  08.12.2019   Kinsarvik kyrkje 18.00 Ljosmesse v/ Pettersen.    
  24.12.2019   Utne kyrkje 14.00 Gudsteneste v/ Mrusek.    
  24.12.2019   Kinsarvik kyrkje 14.00 Gudsteneste v/ Pettersen.     
  24.12.2019   Ullensvang kyrkje 15.30 Gudsteneste v/ Sandvik.    
  25.12.2019   Ullensvang kyrkje  11.00 Høgtidsgudsteneste v/ Sandvik. Ja Ja
  26.12.2019   Utne kyrkje  11.00 Høgtidsgudsteneste v/ Mrusek. Ja Ja
  26.12.2019   Kinsarvik kyrkje  11.00 Folkemusikkmesse v/ Pettersen. Ja Ja
  31.12.2019   Ullensvang kyrkje  17.00 Gudsteneste v/ Sandvik   Ja