Utleige av kyrkjene

Her kan du lesa litt om kva reglar og retningsliner som gjeld for utleige av kyrkjene, samt litt generell informasjon.
Vedrørande kostnad for bruk av kyrkjene, sjå punket over Regelment om betaling for bruk av kyrkjene.

Les videre