Kriseteamet

Kontaktinformasjon Kriseteamet

  • LEGEVAKT TELEFON, 53 64 80 10
  • Lofthus legekontor, 53 67 13 80
  • Utne legekontor, 53 67 13 40
  • Lensmannen i Ullensvang, 53 67 10 50
  • Politiet i Odda, 53 65 15 00
  • Politi og redningssentral, 112
  • Medisinsk naudhjelp, 113

Søk

 

Viktige telefonnummer

Viktige telefonar

Hovudnummer til heradet 53 67 15 00
Nødetatane  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legetenester  
Legevakt utanom kontortid 116117 / 53 64 80 40
Lofthus legekontor 53 67 13 80
Utne legekontor 53 67 13 40
Lofthus tannlegekontor 53 66 13 12
Andre tenester  
Hardanger Energi 53 67 16 00
Barnevern 53 65 40 00
Barnevern beredskapstelefon 975 58 510
Mattilsynet 35 05 70 00
Giftinformasjonen 22 59 13 00
Skada vilt 02800
Hardanger lensmannsdistrikt, Odda 53 65 15 00
Vakt- og beredskapstelefonar  
Vakttelefon for Teknisk, vatn, avløp, brøyting 476 22 777
Beredskapstelefon, akutte hendingar 911 93 437