varsom.no, skredvarsel

I dag

Generelt trygge forhold

I morgon

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge
Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Årsak: Regn Snøsmelting Vannmetning (i jord)

I overmorgon

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge
Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Årsak: Regn Snøsmelting Vannmetning (i jord)

varsom.no, flomvarsel

I dag

Generelt trygge forhold

I morgon

Generelt trygge forhold

I overmorgon

Generelt trygge forhold

Vegmelding, varsling, flom og jordskred

Vegmelding, varsling, flom og jordskred

Vegmelding

Rv 13 Austråtttunnelen, på strekningen Sandnes - Tau (Rogaland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Tunnelvask Gjelder fra: 28.04.2019 22:00 Gjelder til: 29.04.2019 02:00

()

26.apr.2019


Rv 13 Solbakk, på strekningen Sandnes - Tau (Rogaland)

Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00

()

26.apr.2019


Rv 13 Solbakk, på strekningen Sandnes - Tau (Rogaland)

Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00

()

26.apr.2019


Rv 13 Opo bru, på strekningen Odda - Voss (Hordaland)

Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Baileybrua har Bk10, maks 50 tonn. Gjelder fra: 07.03.2019 12:36 Gjelder til: 01.05.2019 00:00

()

26.apr.2019


Rv 13 Vikafjellet (Sogn og Fjordane/Hordaland)

Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 05:05 var det 5 grader, stille og oppholdsvær. Gjelder fra: 26.04.2019 05:07

()

26.apr.2019


Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje - Dragsvik (Sogn og Fjordane)

Redusert framkommelighet: Ett felt stengt kan bli stengt i korte perioder vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30 og fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 07:00 til 13:30. Søndag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 06:00

()

26.apr.2019


 

Vannstand frå nve.no

Vannstand for Hølen (Kinso)

Tid: 26.04.2019, 08:00
Vannstand: 1.2830m
Vannføring: 17.1392m³/s
(middelflom = 2.34m, femårsflom = 2.53m tiårsflom = 2.66m, femtiårsflom = 2.88m)

Snøskredvarsel

Snøskredvarsel for Hardanger region

26.04.2019

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Yr.no

Tekstvarsel frå meteorologen


O

O

T

T

Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
http://www.yr.no/stad/Noreg/Hordaland/Ullensvang/Ullensvang/