folder Utne fruktlager

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12  vedtok Ullensvang heradsstyre i møte 26.06.2017 detaljreguleringsplan for fruktlageret på Utne, planid 12312016001, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale. Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande fruktlager.

Oppføringer

pdf 0023 Vedlegg 5158100 Planskildring v01a (L)(380694)

Av 78 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.72 MB)

0023 Vedlegg - 5158100-Planskildring_v01a (L)(380694).pdf

pdf 5158100 Føresegner v02 (L)(389448)

Av 60 nedlastinger

Last ned (pdf, 14 KB)

5158100-Føresegner_v02 (L)(389448).pdf

pdf 5158100 Plankart v02 (L)(389447)

Av 63 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.57 MB)

5158100-Plankart_v02 (L)(389447).pdf

pdf RIG 01 Skredfarevurdering Utvida areal til fruktlager på Utne signed (L)(375280) Populær

Av 168 nedlastinger

Last ned (pdf, 4.21 MB)

RIG-01_Skredfarevurdering_Utvida areal til fruktlager på Utne-signed (L)(375280).pdf

pdf ROS analyse Utne fruktlager J02 (L)(375281) Populær

Av 171 nedlastinger

Last ned (pdf, 7.16 MB)

ROS-analyse Utne fruktlager_J02 (L)(375281).pdf

pdf Sakspapir

Av 61 nedlastinger

pdf Vurdering av innkomne merknader

Av 64 nedlastinger

Last ned (pdf, 28 KB)

Vurdering av innkomne merknader.pdf