Folder Trafikksikringsplan (2009)

Trafikksikringsplan (2009)

Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal frå sentrale styresmakter. Planen skal ha status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova, og erstattar den gamle trafikksikringsplanen frå 1993. Planen vart politisk vedteken våren 2001.

Oppføringer

Toggle Tittel Dato Last ned
pdf Ikkje-fysiske tiltak (979 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Saksframlegg og PRU-058/12 vedtak (1019 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Strakstiltak (982 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Større fysiske tiltak (957 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Trafikksikringsplan 2009 (1003 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Vegljos (996 nedlastinger) Populær Last ned