Folder Trafikksikringsplan (2009)

Trafikksikringsplan (2009)

Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal frå sentrale styresmakter. Planen skal ha status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova, og erstattar den gamle trafikksikringsplanen frå 1993. Planen vart politisk vedteken våren 2001.

Oppføringer

Toggle Tittel Dato Last ned
pdf Ikkje-fysiske tiltak (726 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Saksframlegg og PRU-058/12 vedtak (757 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Strakstiltak (736 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Større fysiske tiltak (718 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Trafikksikringsplan 2009 (738 nedlastinger) Populær Last ned
pdf Vegljos (761 nedlastinger) Populær Last ned