Tekniske tenester

Skjema

FiksGataMi

FiksGataMi

Generelt

Omtale

FiksGataMi er ein nettstad for å hjelpa folk til å melda inn problem, visa, eller diskutera lokale problem dei har funne i sitt område med ganske enkelt å finna dei på eit kart. Du kan melda problem utan å tenkje på kva offentleg myndigheit som er ansvarleg for å løysa det. Det finn FiksGataMi ut for deg.

Gå til http://www.fiksgatami.no/