Tekniske tenester

Skjema

Varsel om oppstart, høyring og ettersyn

Varsel om oppstart, høyring og ettersyn

  1. Varsel om oppstart kjem når arbeid med ny reguleringsplan startar for eit område.
  2. Planar er til høyring før dei vert endeleg vedtatt, for å sikre innsyn og medverknad til eit best mogleg resultat for all partar.
  3. Planar er til ettersyn etter at det er gjort endeleg vedtak. I perioden med ettersyn er det mogleg å klaga på vedtaket.