Tekniske tenester

Skjema

Verneplan for Folgefonna (2005)

Verneplan for Folgefonna (2005)

Generelt

Omtale

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylkeFastsett ved kongeleg resolusjon 29. april 2005 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet.

Dokument

Føresegn

Planområde