Tekniske tenester

Skjema

Tinging av eigedomsinformasjon

Tinging av eigedomsinformasjon

Generelt

Omtale

Frå og med 18. september 2006 er Ullensvang herad med i Infoland. Det vil seia at du kan kjøpa eigedomsinformasjon frå Ullensvang herad på nettet.

Infoland® - meir enn 1650 unike brukere.

Infoland® er ein av dei største elektroniske marknadsplassane i Noreg. Meir enn 1650 bedrifter innan eigedomsmekling, eigedomstaksering, bankverksemd samt bygg- og anlegg får tilgang til eigedomsinformasjon, kart- og plandata frå kommunar, kraftselskap, renovasjonsselskap, takstmenn m.v.

Eigendomsregisteret, EDR, er også tilgjengeleg via Infoland®, inkl. bestilling av pantebokutskrifter og andre utskrifter frå Grunnboka.

Infoland® er utvikla av, vert eigd og dreve av Norsk Eiendomsinformasjon as.

Frå 1. desember verta opna for at også privatkundar kan nytta seg av tenesta, og betaling kan verta gjort med kredittkort.

Her kan du sjå nærare på varekatalogen til Ullensvang herad: Infoland
Du kjem inn på søkesida, og vel fylke og kommune.