Ambulerande skjenkeløyve

Ullensvang herad takkar for seg

Frå 01.01.2020 har Ullensvang herad slått seg saman med Jondal kommune og Odda kommune til Ullensvang kommune!

Nettsida til Ullensvang herad er av den grunn ikkje i drift lenger og vil ikkje bli oppdatert med ny informasjon. Du vil ha lesetilgang til all informasjon på www.ullensvang.herad.no men linkar, skjema mm. virkar ikkje lenger.

Prosjektsida for nye Ullensvang kommune finn du her: http://prosjekt.ullensvang.kommune.no

Ny offisiell heimeside finn du her: https://ullensvang.kommune.no

 

Postliste/offentleg journal

På postlista vår finn ein journalopplysningar til inn- og utgåande post. Me har ikkje valt å publisera tekstdokument direkte på postlista, om du ynskjer å sjå dokuemtet som høyer til jouranalopplysningane må du ta kontakt med sakshandsamar.

Postlista går 3 månader tilbake i tid, og inneheld post som er meir enn tre dagar gamal. Om du ynskjer innsyn i noko eldre enn dette kan du ta kontakt med Service- og dokumentsenteret (53671500 / Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.) og me vil hjelpa deg.

Me vil gjere merksam på at journalopplysningar knytt til dokument som arkiverast i heradet sine mange fagsystem ikkje er tilgjengelege frå vår postliste.
Dette gjeld først og fremst arkiv knytt til personar, slik som t.d. klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg. I tillegg er ein del arkivdelar i sak-/arkivsystemet som stort sett inneheld sensitiv informasjon, som også er utelatt frå postlista. Dette gjeld elevarkiv, personalarkiv, og innkrevingsarkiv.

Politiske møte (Utvalg)

Du finn og politiske møte med innkallingar og protokollar. Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg. Me har publisert utvalsmøte tilbake til 2006. Om du leiter etter eldre ting må du ta kontakt med Service- og dokumentsenteret: 53671500 / Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. og me vil hjelpa deg.

Opningstider

Opningstider

Dagar  Opningstider  Telefon

barnehageBarnehagar

Kinsarvik, kvardagar 07:00 - 16:15 53 66 33 23
Utne, kvardagar 06:50 - 16:15 53 66 69 92
Sekse, kvardagar 07:00 - 16:30 53 66 19 42
Veisane, kvardagar 07:00 - 16:15 53 67 13 20
Aga, kvardagar 06:45 - 16.15 53 66 23 36

skuleSkular

Vikebygd, Kvardagar

08:00 - 13:45

SFO slutt 16:00

53 66 21 92

950 00 235

 Opedal, kvardagar

08:00 - 16:00

SFO 07:15 - 16:00

53 66 12 53

907 06 212

Hauso, kvardagar 08:20 - 14:00 53 66 62 13
Kinsarvik, kvardagar   53 67 15 90

NAV logo skNAV

Kundesenteret i Hordaland, kvardagar 08:00 - 15:30 55 55 33 33
Kontoret lokalt, måndag, onsdag, fredag 10:00 - 14:30 55 55 33 33

recycling symbolMiljøstasjonar

Øyjordet, Utne, måndag 12:00 - 18:00 56 52 99 00
Husemoen, Kinsarvik, torsdag 12:00 - 18:00 56 52 99 00

open bookBibliotek

Kinsarvik

Måndag 12.00 - 16.00

Tysdag 12.00 - 16.00

Onsdag 12.00 - 19.00

Fredag 12.00 - 16.00

476 86 145
Utne

Måndag 10.00 - 17.00

Torsdag 12.00 - 18.30

476 86 145
Nå  Tysdag 15.00 - 19.00 476 86 145

swimming man Basseng

Bassenga er stengt i skuleferiane.

Betaling: vaksne kr 50, born/pensjonistar kr 30, asylsøkjarar kr 10.

Hauso skule

Måndag 16.30 - 18.30

  • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Måndag 18.30 - 20.00

  • Helsebading/pensjonistar

Onsdag 17.00 - 18.15

  • Jenter og gutar 4. – 7. kl.

Onsdag 18.30 - 20.30

  • Jenter og gutar 8. – 10. kl. damer/menn
 
Kinsarvik skule

Tysdag 17.00 - 18.30

  • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Tysdag 18.30 - 19.30

  • Jenter og gutar (5. – 10. klasse)

Tysdag 19.30 - 20.30

  • Damer

Torsdag 17.00 - 18.30

  • Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Torsdag 18.30 - 19.30

  • Asylsøkjarar

Torsdag 19.30 - 20.30

  • Menn
 

doktorLegekontor

Lofthus

Telefontid

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:00

53 67 13 80

Utne

Telefontid

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:30

53 67 13 40

Kinsarvik helsestasjon

Barnekontrol kvar onsdag

08:00 - 15:30

41 69 71 83

90 18 33 43