Sjølvbetening

Velkomen til Ullensvang herad sin sjølvbeteningsportal

Skjema

I skjemaportalen finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.  Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjev deg mellom anna tilgang til å mellomlagre dine skjema før du sender dei inn til oss. I tillegg får du ei oversikt over dine innsendte skjema med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med heradet.

Skjema som ikkje ligg i skjemaportalen finn du under "Andre skjema" i PDF format. Dei må du lasta ned, skriva ut, fylla ut og returnera. Enkelte lar seg fylla ut elektronisk før du skriv dei ut.

 

Kart

Fonnakart er eit samarbeid mellom 19 kommunar i Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland. Kartportalen Fonnakart inneheld kommunenes mest detaljerte kartdata. I Fonnakart finn du blant anna eigedomsgrenser, vegar og bygningar. I tillegg får ein detaljerte flyfoto og oversiktskart i 1:50 000 og 1: 250 000. Det er Norkart AS i Bergen/Oslo som er ansvarleg for utarbeiding og drift av kartportalen. 

 

Infoland

Infoland® er ein av dei største elektroniske marknadsplassane i Noreg. Meir enn 1650 bedrifter innan eigedomsmekling, eigedomstaksering, bankverksemd samt bygg- og anlegg får tilgang til eigedomsinformasjon, kart- og plandata frå kommunar, kraftselskap, renovasjonsselskap, takstmenn m.v.

Eigendomsregisteret, EDR, er også tilgjengeleg via Infoland®, inkl. bestilling av pantebokutskrifter og andre utskrifter frå Grunnboka.

Infoland® er utvikla av, vert eigd og dreve av Norsk Eiendomsinformasjon as.

 

FiksGataMi

Kva er FiksGatami? FiksGataMi er ein nettstad for å hjelpa folk til å rapportera problem, visa, eller diskutera lokale problem dei har funne i sitt område med ganske enkelt å finna dei på eit kart. Du kan melde problem utan å tenkje på kva offentleg myndigheit som er ansvarleg for å løyse det, det finn FiksGataMi ut for deg.

 

Varsling 24

Kommuner i hele Norge benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter. Det kan være fordi:

  • Har du nylig flyttet?
  • Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
  • Har du hemmelig telefonnummer?