Sjølvbetening

Velkomen til Ullensvang herad sin sjølvbeteningsportal

Skjema

I skjemaportalen finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.  Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjev deg mellom anna tilgang til å mellomlagre dine skjema før du sender dei inn til oss. I tillegg får du ei oversikt over dine innsendte skjema med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med heradet.

Skjema som ikkje ligg i skjemaportalen finn du under "Andre skjema" i PDF format. Dei må du lasta ned, skriva ut, fylla ut og returnera. Enkelte lar seg fylla ut elektronisk før du skriv dei ut.

Andre nettressursar

Minsak.no

Lenkje: https://minsak.no/

Her kan du føreslå saker du meiner vil gjere din kommune eller fylkeskommune betre.

Du treng underskrifter frå to prosent av innbyggjarane, alternativt 300 personar i kommunen eller 500 personar i fylket.

Alle kan føreslå saker i sin eigen kommune eller fylkeskommune. Du må ikkje ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

FiksGataMi

Lenkje: http://www.fiksgatami.no/

Kva er FiksGatami?

FiksGataMi er ein nettstad for å hjelpa folk til å rapportera problem, visa, eller diskutera lokale problem dei har funne i sitt område med ganske enkelt å finna dei på eit kart. Du kan melde problem utan å tenkje på kva offentleg myndigheit som er ansvarleg for å løyse det, det finn FiksGataMi ut for deg.

Infoland

Lenkje: https://infoland.ambita.com/#/

Infoland® er ein av dei største elektroniske marknadsplassane i Noreg. Meir enn 1650 bedrifter innan eigedomsmekling, eigedomstaksering, bankverksemd samt bygg- og anlegg får tilgang til eigedomsinformasjon, kart- og plandata frå kommunar, kraftselskap, renovasjonsselskap, takstmenn m.v.

Eigendomsregisteret, EDR, er også tilgjengeleg via Infoland®, inkl. bestilling av pantebokutskrifter og andre utskrifter frå Grunnboka.

Infoland® er utvikla av, vert eigd og dreve av Norsk Eiendomsinformasjon as.

Kart

Lenkje: http://kommunekart.com

Fonnakart er eit samarbeid mellom 19 kommunar i Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland. Kartportalen Fonnakart inneheld kommunenes mest detaljerte kartdata. I Fonnakart finn du blant anna eigedomsgrenser, vegar og bygningar. I tillegg får ein detaljerte flyfoto og oversiktskart i 1:50 000 og 1: 250 000. Det er Norkart AS i Bergen/Oslo som er ansvarleg for utarbeiding og drift av kartportalen.

Varsling 24

Lenkje: http://varsling24.no/

Kommuner i hele Norge benytter Varsling 24 for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter. Det kan være fordi:

  • Har du nylig flyttet?
  • Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
  • Har du hemmelig telefonnummer?