Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 434
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 926
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1108
Heradsstyret Skriven av Super User 1891
Kontrollutvalet Skriven av Super User 634
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 571
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 819
Politisk struktur Skriven av Super User 416
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 872
Ungdomsrådet Skriven av Super User 590

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.