Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 988
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 2099
Heradsstyret Skriven av Super User 3698
Kontrollutvalet Skriven av Super User 1499
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 1319
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 1666
Politisk struktur Skriven av Super User 841
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1899
Ungdomsrådet Skriven av Super User 1361

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.