Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 287
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 586
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 684
Heradsstyret Skriven av Super User 1130
Kontrollutvalet Skriven av Super User 380
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 403
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 555
Politisk struktur Skriven av Super User 270
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 533
Ungdomsrådet Skriven av Super User 359

Side 1 av 2

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.