Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 906
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 1706
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1952
Heradsstyret Skriven av Super User 3436
Kontrollutvalet Skriven av Super User 1332
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 1227
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 1520
Politisk struktur Skriven av Super User 772
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1731
Ungdomsrådet Skriven av Super User 1241

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.