Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 568
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 1111
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1331
Heradsstyret Skriven av Super User 2277
Kontrollutvalet Skriven av Super User 789
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 672
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 964
Politisk struktur Skriven av Super User 490
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1049
Ungdomsrådet Skriven av Super User 739

Side 1 av 2

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.