Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 646
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 1273
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1472
Heradsstyret Skriven av Super User 2530
Kontrollutvalet Skriven av Super User 898
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 753
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 1075
Politisk struktur Skriven av Super User 538
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1192
Ungdomsrådet Skriven av Super User 836

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.