Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 734
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 1414
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1628
Heradsstyret Skriven av Super User 2874
Kontrollutvalet Skriven av Super User 1032
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 878
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 1227
Politisk struktur Skriven av Super User 597
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1365
Ungdomsrådet Skriven av Super User 967

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.