Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 361
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 738
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 879
Heradsstyret Skriven av Super User 1527
Kontrollutvalet Skriven av Super User 503
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 486
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 680
Politisk struktur Skriven av Super User 335
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 700
Ungdomsrådet Skriven av Super User 465

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.