Tittel Skribent Treff
Eldrerådet Skriven av Super User 815
Epostadresser til politikarane 2015 - 2019 Skriven av Super User 1543
Formannskapet og Administrasjonsutvalet Skriven av Super User 1742
Heradsstyret Skriven av Super User 3085
Kontrollutvalet Skriven av Super User 1169
Lesebrett i lokal styring Skriven av Super User 1048
Plan og ressursutvalet Skriven av Super User 1359
Politisk struktur Skriven av Super User 680
Råd for funksjonshemma Skriven av Super User 1565
Ungdomsrådet Skriven av Super User 1087

Underkategoriar

Stortingsval vert halde i september kvart fjerde år, samtidig med sametingsvalet. Ved stortingsval vert det valt 169 representantar frå 19 fylker. Det skal velgjast 16 representanter fra Hordaland.