Omsorgstenester

Omsorgstenester

Generelt

Kontaktinfo for helsetenester.

Skjema

pdf Søknad om helse og omsorgstenester (150 KB)

Omtale

Tenesta er organisert i to område (aust/vest) med ansvar for:

Ullensvang herad har ei samordna pleie- og omsorgsteneste med base på Utneheimen og Bråvolltunet. Dei tilsette kan få oppgåver både i institusjon og i heimetenesta, alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse. Nord sio av fjorden får tenester administrert frå Bråvolltunet, men sjukeheimsplasser vert tildelt og prioritert utifra behovet til ei kvar tid. 

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet gjev rettleiing om utfordringar med å meistre små eller store oppgåver i kvardagen.
Les meir her.

Kontaktinformasjon

Heradshuset

Kommunalsjef for helse- og omsorg Torbjørn Reisæter, tlf nr 53 67 15 22

Omsorgstenesta vest, Utneheimen

28 sjukeheimsplasser av desse er seks plassar spesielt tilrettelagt for aldersdemente.

  • 5778 Utne
  • Tlf / fax: 53 67 13 60 / 53 67 13 61
  • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 

Områdeleiar vest:  Kari Skare Storhei, tlf. nr. 53 67 13 73

Saksbehandler: Kari Brøto, tlf nr. 53 67 13 60

  • Marit H. Langasæter, Avdelingssjukepleiar ute tenesta(heimetenesta) tlf nr 53 67 13 64
  • Gerd Ingrid Hauso, Avdelingssjukepleiar inne tenesta(sjukeheimen) tlf nr. 53 67 13 65

Omsorgstenesta aust, Bråvolltunet:

26 sjukeheimsplasser av desse er ein spesielt tilrettelagt for palliativ omsorg.

  • 5780 Kinsarvik
  • Tlf / fax: 53 67 10 70 / 53 67 10 71
  • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Områdeleiar aust: Jørgen Lerik Ninn tlf.nr. 53 67 10 72

Saksbehandler: Kari Herstad, tlf.nr 53 67 10 73

  • Lisa Alvavoll, avdelingssjukepleiar inne tenesta(sjukeheimen) tlf 53 67 10 86
  • Eva C.Opedal, avdelingssjukepleiar ute tenesta(heimetenesta) tlf 53 67 10 87

Lover og reglar

Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m Vedtatt 24.06.2011 nr 30