Omsorgstenester

Omsorgstenester

Generelt

Kontaktinfo for helsetenester.

Skjema

pdf Søknad om helse og omsorgstenester (150 KB)

Omtale

Tenesta er organisert i to område (aust/vest) med ansvar for:

Ullensvang herad har ei samordna pleie- og omsorgsteneste med base på Utneheimen og Bråvolltunet. Dei tilsette kan få oppgåver både i institusjon og i heimetenesta, alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse. Nord sio av fjorden får tenester administrert frå Bråvolltunet, men sjukeheimsplasser vert tildelt og prioritert utifra behovet til ei kvar tid. 

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet gjev rettleiing om utfordringar med å meistre små eller store oppgåver i kvardagen.
Les meir her

Kontaktinformasjon

Heradshuset

Kommunalsjef for helse- og omsorg Torbjørn Reisæter tlf nr 918 67 274

Omsorgstenesta vest, Utneheimen

28 sjukeheimsplasser av desse er seks plassar spesielt tilrettelagt for aldersdemente.

 • 5778 Utne
 • Tlf / fax: 53 67 13 60 / 53 67 13 61
 • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
 • Områdeleiar vest:  Kari Skare Storhei, tlf. nr. 909 99 842
 • Saksbehandler: Kari Brøto, tlf nr. 941 76 815
 • Avdelingssjukepleiar utetenesta, Marit H. Langasæter:  (heimetenesta) tlf nr 941 77 134
 • Avdelingssjukepleiar innetenesta (sjukeheimen) Gerd Ingrid Hauso tlf nr. 941 77 461

Omsorgstenesta aust, Bråvolltunet:

26 sjukeheimsplasser av desse er ein spesielt tilrettelagt for palliativ omsorg.

 • 5780 Kinsarvik
 • Tlf / fax: 53 67 10 70 / 53 67 10 71
 • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
 • Områdeleiar aust: Jørgen Lerik Ninn tlf.nr. 913 38 570
 • Saksbehandler: Kari Herstad, tlf.nr 911 59 615
 • Avdelingssjukepleiar innetenesta (sjukeheimen) Lisa Alvavoll tlf 911 61 632
 • Avdelingssjukepleiar utetenesta (heimetenesta) Eva C.Opedal tlf 911 59 656

Lover og reglar

Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m Vedtatt 24.06.2011 nr 30