Plan og ressursutvalet

Plan og ressursutvalet

Generelt

Omtale

Frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti:

Medlemer :                                                     Varamedlemer :
Olav B. Hus (SP), leiar                                 Trond Instebø (AP)
Hildegunn Espe (SP)                                   Jørund Kvestad (SP)
Håkon Kvammen (KRF), nestleiar            Siv Hamstad Haukelidsæter (SV)
Inger Marie Himle (SV)                               Gunnhild Jaastad(SP)
                                                                        Isak T. Reisæter (SP)
                                                                        Ingvild Hauso (SP)

Frå Høgre og Venstre:

Medlemer :                                Varamedlemer :
Terje S. Bleie (H)                      Geir Midtun (H)
                                                     Petter Sexe Ulriksen (V)
                                                    Eli Johanne Hope (H)

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Reglement for Plan og ressursutvalet