Budsjett - årsmelding og rekneskap

Budsjett - årsmelding og rekneskap

Generelt

Omtale

Årsmeldinga er rådmannen sin presentasjon av fjorårets rekneskap og produksjonsdata for heradstyret. Meldinga skal og fungera som eit informasjonsdokument for heradets innbyggjarar, næringsliv og andre interesserte. Årsmeldinga skal være så grundig i si skildring at ein lett kan sette seg inn i tilhøva i heradet utan særlege forkunnskapar. Dette siste gjeld både i høve til heradsøkonomi og kva resultat dei ulike einingane i heradet oppnådde.

Dokument

Lenkje til dokumentsamling.