Organisasjon

Generelt

Omtale

Ullensvang herad innførte frå 1.1.2005 resultateiningsmodellen som prinsipp for organisering av heradsadministrasjonen. Tenesteområda er fordelt på 13 resultateiningar, der einingsleiar er tildelt mynde innanfor m.a. personal og økonomi. Den sentrale leiinga består av rådmann og assisterande rådmann, medan løns- og personalkontoret, økonomikontoret og tekniske tenester er organisert i stab.

Heradsadministrasjonen er plassert i Kinsarvik. Tenestetilbodet er desentralisert. Heradet har fire skulekrinsar, med barne- og ungdomssteg på begge sider av Sørfjorden. Det er også sjukeheimar (pleie og omsorg) og eigne legevaktdistrikt på kvar fjordside. Ullensvang omfattar og deler av Oksenhalvøya, der ein i hovudsak kjøper kommunale tenester av granneheradet Granvin.

Organisasjonskart

OrgMap

Tittel Skribent Treff
Område Skriven av Super User 25734
Budsjett - årsmelding og rekneskap Skriven av Super User 4727
Rådmannen i Ullensvang Skriven av Super User 2524