Ordføraren

Ordførar Solfrid Borge

Solfrid Borge

Tlf:  53 67 15 07

Mobil: 952 43 044

E-post: solfrid.borge@ullensvang.herad.no 

Om ordføraren

Ordførar Solfrid Borge

Tlf:  53 67 15 07

Mobil: 952 43 044

E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Om å kontakta ordføraren:

Ta gjerne kontakt med ordførar. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Dersom du ynsker å treffa ordføraren, kan det vera greit å avtale tid på førehand slik at du er sikker på at ho er på kontoret. 

Ordføraren sine oppgåver:

  • Ordføraren er heradet sin rettslege representant og skriv under på heradet sine vegne der mynde ikkje er tildelt andre
  • Ordføraren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men stemmerett og forslagsrett kun dersom ho/han er eit vald medlem
  • Ordføraren kan fatta vedtak i einskild saker eller type saker som ikkje er av prinsipiell karakter, dersom heradstyret gjev slik mynde