Heradshuset og NAV

Opningstider

Opningstider

Dagar  Opningstider  Type  Telefon

barnehageBarnehagar

 

Kinsarvik, kvardagar

Utne, kvardagar

Sekse, kvardagar

Veisane, kvardagar

Aga, kvardagar

 

 

07:00 - 16:15

06:50 - 16:15

07:00 - 16:30

07:00 - 16:15

06:45 - 16.15

 

 

 

53 66 33 23

53 66 69 92

53 66 19 42

53 67 13 20

53 66 23 36

skuleSkular

 

Vikebygd, Kvardagar

 

 Opedal, kvardagar

 

Hauso, kvardagar

Kinsarvik, kvardagar

 

 

08:00 - 13:45

SFO slutt 16:00

08:00 - 16:00

SFO 07:15 - 16:00

08:20 - 14:00

 

 

 

 

53 66 21 92

950 00 235

53 66 12 53

907 06 212

53 66 62 13

53 67 15 90

NAV logo skNAV

 Kundesenteret i Hordaland, kvardagar

Kontoret lokalt, måndag, onsdag, fredag

 

08:00 - 15:30

10:00 - 14:30

 

 

 

55 55 33 33

55 55 33 33

recycling symbolMiljøstasjonar

 

Øyjordet, Utne, måndag

Husemoen, Kinsarvik, torsdag

 

 

12:00 - 18:00

12:00 - 18:00

 

 

 

56 52 99 00

56 52 99 00

open bookBibliotek

 

Kinsarvik

 

 

 

Utne

 

Nå 

 

 

Måndag 12.00 - 16.00

Tysdag 12.00 - 16.00

Onsdag 12.00 - 19.00

Fredag 12.00 - 16.00

Måndag 10.00 - 17.00

Torsdag 12.00 - 18.30

Tysdag 15.00 - 19.00

 

 

 

 

 

476 86 145

swimming manBaseng

 

Hauso skule

 

 

 

Kinsarvik skule

 

 

 

 

 

 

Bassenget er ope t.o.m. 06.04.17.

Bassenga er stengt i skuleferiane.

Betaling: vaksne kr 50, born/pensjonistar kr 30, asylsøkjarar kr 10.

 

 

Måndag 13.30 - 18.30

Måndag 18.30 - 20.00

Onsdag 17.00 - 18.15

Onsdag 18.30 - 20.30

Tysdag 17.00 - 18.30

Tysdag 18.30 - 19.30

Tysdag 19.30 - 20.30

Torsdag 17.00 - 18.30

Torsdag 18.30 - 19.30

Torsdag 19.30 - 20.30

 

 

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Helsebading/pensjonistar

Jenter og gutar 4. – 7. kl.

Jenter og gutar 8. – 10. kl. damer/menn

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Jenter og gutar (5. – 10. klasse)

Damer

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Asylsøkjarar

Menn

 

doktorLegekontor

 

Lofthus

Telefontid

Utne

Telefontid

Kinsarvik helsestasjon

Barnekontrol kvar onsdag

 

 

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:88 - 15:00

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:30

08:00 - 15:30

 

 

 

53 67 13 80

 

53 67 13 40

 

53 67 15 32