Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Webcamera

Utne
Kinsarvik båtlag
Ringøy

Om Ullensvang

Om Ullensvang

Generelt

Bu
 

Ullensvang er samansett av gudenamnet Ullin og vang «grasslette». Ullensvang herad ligg midt i Hardanger, og er fordelt over eit stort geografisk område. På Oksen-halvøya ved nordsida av Hardangerfjorden ligg Djønno, medan det meste av av Ullensvang ligg på aust- og vestsida av Sørfjorden. Felles for heile Ullensvang er at busetnaden er samla i små bygder som ligg på ei smal stripe mellom høgfjellet og Hardangerfjorden. Folketalet i heradet er ca. 3.400, med Kinsarvik som administrasjonssenter for heradet.

Bjotveit

På austsida av Sørfjorden ligg bygdene ved foten av Hardangervidda, det største høgfjellsplatået i Nord-Europa. På vestsida av Sørfjorden ligg bygdene under fjellrekka som inneheld Folgefonna.Hardangervidda og Folgefonna er viktige rekreasjonsområder for oss som bur her, her har me lett tilgang til fjellvandring, fiske og jakt.

 
 
Organisasjonsnummer:  964 967 903
Kommunenr.:  1231
Ordførar: Solfrid Borge
Rådmann: Magnus Steigedal
 
ullensvang kart

 

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (klikk bilete for EPS utgåve eller last ned SVG utgåve her) frå 1979: motiv er henta frå våpenskjoldet til lagmannen Sigurd Brynjulvsson frå Aga. 
Last ned JPG her.
Last ned PNG her.

Her kan du lesa Ullensvang-faldaren.