Økonomikontoret

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne Erdal Økonomisjef 53 67 15 85 90 28 80 87
Monika Børsheim Skatteoppkrevjar 53 67 15 86
Ingrid S. Zijdemans Rekneskapssjef 53 67 15 84
Trude Osmo Sakshandsamar 53 67 15 58
Anne Marie Korhonen Sakshandsamar 53 67 15 80