Melding om oppstart av planarbeid

Melding om oppstart av planarbeid


DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR KALAND HUS- OG HYTTEFELT PLANID: 12312014003

http://bruketark.no/varsel-kaland/

Planområdet er på ca. 25 da hvorav ca. 10 da er aktuelt område for utbygging og resterende areal er evt. sikringsområde for ras. I kommuneplan for Ullensvang Herad er planområdet vist som LNF.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge nye tomter for bygging av hytter/boliger på deler av G/bnr. 128/3 på Kaland i Ullensvang Herad. Da formålet ikke er i samsvar med kommuneplanen er det behov for utarbeidelse av planprogram og planomtale med konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-1 og 4-2.

Alle mottatte innspill vil følge planforslaget ved oversendelse til kommunen for saksbehandling og vedtak.

Innspill bes sendt plankonsulent BRUKET arkitektur AS innen 18.04 2016.

BRUKET arkitektur AS

Postboks 123

5701 Voss

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.