Ledige stillingar i Kinsarvik barnehage


- Vikariat som pedagogisk leiar/barnehagelærar, 100 %, i tida 01.01.2020 tom 11.08.2020.
Dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar, kan stillinga verta gjort om til assistent/barne- og
ungdomsarbeidar stilling.
- Vikariat i 20 % som assistent/barne-og ungdomsarbeidar, i same tidsrom.
Søknadsfrist: 01.11.2019

 Søknad merka  ST.NR. 19/799 sender du her:  Skjemaportal Ullensvan herad