Ledig lærarstilling ved Kinsarvik skule

Kinsarvik skule er ein barne-og ungdomsskule med rundt 176 elevar frå 1. – 10. klasse, og ca. 40 tilsette som arbeider ved skulen. Me treng ein dyktig medarbeidar som likar å arbeida i eit hektisk, triveleg og spanande miljø. Me har fokus på klasseleiing, fagfornyinga og det å skape eit godt læringsmiljø for elevane. .

 

LÆRARSTILLING 100 % vikariat

Det vert ledig lærarstilling i 100 % vikariat skuleåret 2019-2020.  Du som søkjer er ein trygg og engasjert lærar som likar å samarbeida og er fleksibel. Du må vera førebudd på å undervisa i dei fleste fag, men me etterspør særleg  kompetanse i norsk og spes. ped,. Me vil vektlegga dine personlege eigenskapar, utdanning og praksis.

Lønns- og arbeidsvilkår
Tilsetjing og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

 

For meir informasjon kontakt:

Rektor , Dagny Opedal mobil 41 62 19 81 eller

Inspektør, Fredrik Tveit mobil 48 18 16 60

 

 

 Søknad merka St.nr 19/630 skal sendast elektronisk på https://e-skjema.no/Ullensvang/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Søknadsfrist: 30. august 2019

NAV

NAV - Ledige stillinger

Søk i ledige stillinger