Kunngjering av ledige stillingar omsorgstenesta vest

Stilling nr. 19/591

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne. Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse. Utneheimen har 28 plasser.22 på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast sjukepleiarstilling, 64 %

Ledig frå dags dato

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Assistentar kan søkje

Vikariat som miljøarbeidar og assistent , totalt 50 % stilling

Me har ledig eit 50% vikariat. 34 % som miljøarbeidar og 16 % som assistent. Vikariatet er ledig frå den 19.8.19 tom den 15.12..2019. Assistentar kan søkje.

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei, tenesteleiar for meir informasjon tlf. 53 67 10 60 eller 909 99 842.

Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/

Stilling nr. 19/591

SØKNADSFRIST: 02.08.19

NAV

NAV - Ledige stillinger

Søk i ledige stillinger