Ledige stillingar i omsorgstenesta vest, Utneheimen

Helsefagarbeidar, fast på helg

14 % ( anna kvar helg) og 21.13 % (tredje kvar helg)

Ledig frå den d.d

Assistentar kan søkje

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste.
Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen, Utne.
Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjon og i heimebaserte tenester alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.
Utneheimen har 28 sjukeheimsrom der 6 rom er knytt til dementavdelinga.

Søkjar må ha bil sertifikat og ha gode norsk kunnskapar. Helst B2 nivå munnleg og B1 nivå skriftlig

Spørsmål om stillingane kan rettast til tenesteleiar Kari Skare Storhei på

 tlf. nr. 53 67 13 60 / 90999842

Søknad merka St. Nr. 19/400, CV og politiattest skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/  

Søknadsfrist 29.05.2019