Ledige stillingar

Skjema

FRITIDSKONTAKT/TRENINGSKONTAKT

Har du lyst til å gjere noko positivt for andre?

Me søkjer etter fritidskontaktar og treningskontaktar til born og vaksne i Ullensvang. Geografisk er behovet spreidd over heile heradet. Løn etter avtale.

AVLASTINGSHEIM

Kan du tenkje deg å vere avlastingsheim for born og ungdom omlag ei helg i månaden? Løn etter avtale.

For meir informasjon, kontakt Nav v/ Brita-Lena Tveit, tlf 46 94 07 42.

NAV

Nyhetsmatingen vart ikkje funnet.