Tidlegpensjon for jordbrukarar

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Generelt

Omtale

Målgruppe

Dette er ei ordning som gjeld berre for jordbrukarar og det er sett krav til ei viss næringsinntekt frå jordbruket siste 5 godkjende likningsår.

Søknadsbehandling

Kommunal landbruksforvaltning tek imot søknaden, kontrollerer og tilrår. Fylkesmannen si landbruksavdeling avgjer og betalar ut. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Ein kan kontakta landbrukskontoret for å få ein førehandsvurdering av om ein stetter krava til ordninga.

Informasjon om ordninga (Statens landbruksforvaltning)

Søknadsskjema (Statens landbruksforvaltning)

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk