Søknader til kultur

Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar

Generelt

Omtale

Me er heilt avhengig av at lag og organisasjonar sjølve melder i frå om endringar i lista under. Send ein e-post til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. om du finn feil.

Der det finst meir informasjon eller epost-adresse kan du klikka på lagsnamnet eller kontaktpersonen.

Ullensvang Frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa.

Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka seg sjølv er den betalinga ein får.

Ullensvang herad har starta opp Frivilligsentral med hovudkontor i Kinsarvik. Leiar av sentralen er Jorunn Sekse som vil ha kotoret sitt i Røysane 3 - "Kardemommeby". Kva aktivitetar Frivilligsentralen vil starte opp med er ikkje fastsett endå, så har du gode idear til aktivitetar ta kontakt.

Ullensvang Frivilligsentral har eigne heimesider her.

 

Lag og organisasjonar sortert etter type

 

Namn Kontakt Telefon/Mobil E-post/Heimeside
Barn, ungdom, idrett og kultur
Ullensvang barnekor 5-7 år, og 8-11 år v/ Inger Elisabeth Aarvik 53 66 14 36 / 95 80 72 30

https://www.ullensvang.herad.no/krk/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang ungdomskor v/ Inger Elisabeth Aarvik 53 66 14 36 / 95 80 72 30

https://www.ullensvang.herad.no/krk/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang skulemusikklag v/ Else Marie Sandal 975 58 487  
Nå musikklag v/ Asbjørn Kråkevik   http://www.naamusikklag.no/
Kinsarvik Røde kors hjelpekorps v/ Stig Hope 91 74 17 93 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ungdomsklubben vest v/ Stig Hope 91 74 17 93 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ungdomsklubben aust v/ Stig Hope 91 74 17 93 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang ungdomslag v/ Livar Høyland Opedal 92 60 39 46  
Vikebygd ungdomslag v/ Torgils Bleie 53 66 23 35  
Ullensvang Idrettsråd v/ Isak Reisæter

53 66 23 32 /

90 96 16 72

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Vestglimt v/ Per Olav Utne  467 47 385 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 
Føyk idrettslag v/ Hildegunn Espe 975 68 650 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
IL Harding v/ Ivar Tveito Eidnes 988 18 456

http://www.ilharding.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Solnut Idrettslag v/ Lars Aga Reisæter 91539541

http://www.ilsolnut.com/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Bjødnabykse 4H

v/ Julie Alpen

v/ Klubbrådgjevar Trine Synnnevåg

980 40 039

http://www.4h.no/Hordaland/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Fram4H

v/ Silje Lilleås

v/ Klubbrådgivar Birgit Eiken

48 10 40 17

53 66 67 91/

90 02 14 62

<http://www.4h.no/Hordaland/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Grashoppa 4H

v/ Sara Aga Nå

v/ Klubbrådgjevar Synnøva Sæbø

53 66 23 48 / 90 71 94 88

http://www.4h.no/Hordaland/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Hårteigen 4H

v/ Sara Lutro

v/ Klubbrådgjevar Torbjørg Gjernes

97 87 48 54

97 04 72 65

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.<

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

http://www.4h.no/Hordaland/

Rossavarden 4H v/ Trond Ivar Steine Børve   http://www.4h.no/Hordaland/
Solgull 4H v/ Sunniva Haustveit   http://www.n4h.no/Hordaland/
Varden 4H v/ klubbrådgjevar Cecilie Disselhorst 908 77 113 http://www.4h.no/Hordaland/
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Hardanger Dykk v/ Eivind Myklebust 907 24 997

http://www.hardangerdykk.no/news.php

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardanger paragliderklubb v/ Gunnar Sætre  

http://hpgk.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardanger Cross og Trialklubb v/ Reidar Eitrheim 90 66 98 78  
Kinsarvik Gokart utleige   98 45 64 54 

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

https://www.kinsarvikgokart.no/

Nao Linedance v/ formann Bodil Moss 53 66 22 75 / 98 89 62 05  
Tunvoll Trimstove

v/ Arne A. Lutro og

v/ Harald H. Opedal

40 21 85 50

93 83 41 69

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Teaterlaget v/ Anita Bråvoll 41 18 31 27  
Morellfestivalen v/ Harald Alvavoll 93 83 41 69 

http://www.morellfestivalen.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardanger Musikkfest   53 67 15 15

http://www.hardangermusikkfest.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Blømingsfestivalen   53 67 13 13 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Krossvoll Kino v/ Ingvald Aarsand

97 00 26 69

/46 94 91 89

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Chorus 80 v/ Gisle Hamstad Haukelidsæter 48 35 75 48 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Kor i vest v/ Stig Ove Dyrdal    
Aga vevstove v/ Kristi Hagen 53 66 23 19  
Folgefonn Husflidslag v/ Åslaug Eikrem Utne 53 66 33 90 / 95 24 72 96 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Måndagsmålarane v/ Magnhild Soldal 47 85 82 31  
Ullensvang husflidslag v/ Kjellaug Ystanes 97 09 24 55 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang kunstlag v/ Britt Helen Stuholm 97 747 993 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Landbruk, jakt og fiske
Ullensvang fjordhestlag v/ Ivar S. Børve 90 11 79 34  
Indre Hardanger Sau og Geit v/ Johannes H. Sekse 41 10 59 51 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang Bonde og Småbrukarlag v/ Arne Lofthus 99 35 55 90

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

http://www.smabrukarlaget.no/hordaland/

Ullensvang Hagebrukslag v/ Magnus Opedal 41 45 29 41

http://www.bondelaget.no/hordaland/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Heimfjell Stølssameige v/ Anna Gudrun Tveisme 99 71 70 65 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Heimste Hadlaskar Stølssameige v/ Steinar Langasæter    
Kvalnes / Skjeldås utmarkslag v/ Håkon Brattespe 48 13 92 45  
Kinso Grunneigarlag v/ Jon Ystanes 53 66 33 34 / 45 66 40 28  
Opedal Grunneigarlag v/ Jørgen Meland 95 13 02 68 /53 66 39 02 jo-meland@no
Peisabotn / Fagradal sameige v/ Haldor Gjernes 99 00 25 59  
Solbjørg/ Stølssameige v/ Arne Lofthus 99 35 55 90  
Vestfjell Grunneigarlag v/ Per Helge Sekse 53 66 18 40 / 90 19 34 57  
Indre Hardanger Skogeigarlag v/ Sjur Ove Svartveit 94 12 56 37  
Ullensvang hagelag v/ Eli T. Utne Lillevik 45 80 61 33 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Hardangerblomen Hagelag v/ Åshild Alvsåker 95 74 62 98 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Kinsarvik båtlag v/ Bjarte Vikane 48 13 42 00

http://www.kinsarvik-batlag.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

NOF - Hardanger v/ Rune Voie 918 79 660 http://birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/
Buførevegens vener v/Per K. Måkestad 411 00 775  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Odda og Ullensvang turlag v/ Anne Grethe Thiis Vestrheim 992 49 826

https://odda-ullensvang.dnt.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang jakt og fiskelag v/ Trond Tandberg 95 04 90 00 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Folgefonn skyttarlag v/ Erling Aga  

http://dfs.no/folgefonn

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Espe skyttarlag v/ Terje Mala 99 12 06 74 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. *
Ullensvang skyttarlag v/ Eivind Sekse 997 08 711

http://dfs.no/ullensvang *

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang Fjellstyre v/ Steinar Lund 482 70 778

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning v/Trine Hilstad

54 66 35 75/

96 94 16 73

http://www.ullensvang-statsallmenning.org

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Tilsynsutvalet i Hordaland v/ Leiar Trygve Sæbø 53 67 15 03 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Eidfjord og Ullensvang snøscooterlag v/ Kai Arne Sæbø 91 71 81 65  
Landbrukstenester Folgefonna  

53 48 22 70/ 95 79 42 61

Fax. 53 48 22 81

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

www.ltfolgefonna.no

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Børve Sankelag v/ Edel Karin Alpen 907 34 254 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Fjellbekk Beitelag v/ Torgils H. Jåstad 53 66 17 27  
Vestsida Beitelag v/ Vidar Reisæter 53 66 12 05  
Grøndal Beitelag v/ Olav Hus 53 66 34 46  
Ringøy sankelag v/ Anna Gudrun Tveisme 99 71 70 65 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Pensjonistlag, bygdelag, grendahus og grendalag
Kinsarvik helselag v/ Audny Teigland 46421567 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang helselag v/ Brit Sekse 53 66 31 24 / 90 96 22 06 www.nasjonalforeningen.no
FemFemti v/ Ingvild Hauso 90 07 82 77 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Hovland Vel v/ Ingunn Meland 94 17 53 06  
Kinsarvik Vel v/ Sigrid Flatland 97 17 35 73  
Lofthus Vel v/ Leiar Fredrik Orvin Tveit    
Segelgjerd Vel v/    
Bu grendalag v/ Per Frode Bu 53 66 30 11 / 90 57 47 53  
Bygdahallen Nå v/ Elias Bleie 53 66 22 69 / 90 62 64 92  
Børve / Sekse grannatun v/ Arvid Ystanes 91 16 47 04 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Indre austsida grannalag v/ Karl Arvid Andersen 95 25 01 07

 http://indreaustsio.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Djønno grendalag v/ Åse Vikane Djønno 41 69 72 91  
Espe grannalag / grendahus v/ Torleiv Kvalnes 924 38 387

http://espe-grendahus.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hauso samfunnshus v/ Reidar Øygard 920 38 940  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Jåstad Grendahus v/ Torgils H. Jåstad 905 58 239  
P/L Krossvoll v/ Aina Frøynes 402 41 956  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ringøy Grannalag      
Ringøy skulestove v/ Kjellrun Tveisme

536 63 033

917 46 094

 
Grendahuset Sagatun v/ Grete P. Vikane 481 19 275  
Utne grannalag v/ Jan Arne Terjesen

536 66 025

90 11 99 78

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Vines Grannatun v/ Arne Bleie 955 24 093  
Børve/Sekse/Espe eldrelag v/ Jon Arne Meland

536 61 880

905 63 738

 
Kinsarvik pensjonistlag v/ Kåre Ystanes 950 35 096 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang pensjonistlag v/ Jan Inge Næss 917 54 971  
Ullensvang pensjonistlag vest v/ Lars Haustveit 536 66 115  
Børve/ Sekse bygdekvinnelag v/ Signe Lise Børve 482 13 341  
Espe bygdekvinnelag v/ Elisabeth Meland 908 24 506 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Grimo bygdekvinnelag v/ Annemor Jaastad

536 66 173/

957 68 444

 
Kinsarvik bygdekvinnelag v/ Helene Olsen 470 36 306  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.       http://bygdekvinnelaget.no/lokallag/kinsarvik-bygdekvinnelag
Lothestranda bygdekvinnelag v/ Else Lothe 971 03 104 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ringøy bygdekvinnelag v/ Gerd R. Bu 536 63 011  
Aga/Vikebygd bygdekvinnelag v/ Maria Digranes 904 06 555  
Vines bygdalag v/ Turid Nesheim 911 25 331 http://www.vines-bygdalag.com/
Vikebygdkrinsen v/ Kåre Grønsnes 919 95 729  
Brukarorganisasjonar
Diabetesforbundet Indre Hardanger v/ Bjarne Sjurstræ Strand 900 13 985

http://www.diateket.no/diateket/ 

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

PROFO Fonna (Prostata-kreftforeningen) v/ Olav Gunnar Hjelmeland 959 22 353 NFU (norsk forbund for utviklingshemmede) Indre Hardanger
Brystkreftforeningen Odda og omegn. v/ Bodil Ystanes Mikkelsen 977 82 731 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
NFU (norsk forbund for utviklingshemmede) Indre Hardanger v/ Kjell Atle Husebø    
ADHD Norge Hordaland v/ Ruth Helen Knutsen  900 60 949 http://adhdnorge.no/fylkeslag-og-lokallag/#hordaland
Utdanning, forbund og politiske parti
Ullensvang Arbeidarparti (A) v/ Amund Velure 957 30 276

 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

https://ullensvang.arbeiderpartiet.no/

Ullensvang Høgre (H) v/Geir Midtun 907 78 014

http://www.ullensvang.hoyre.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang Kristelege Folkeparti (KrF) v/ Åsmund Aarvik 469 50 639  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang Raud Valallianse (RV) v/ Kristian Kjellstadli 536 61 358  
Ullensvang Senterparti (SP) v/ Olav B. Hus 90 18 69 13

http://www.senterpartiet.no/ullensvang/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang Sosialistiske ventre parti (SV) v/ Kåre Grønsnes 919 95 729 https://www.sv.no/
Ullensvang Venstre (V) v/ Anders Djønne  

http://www.venstre.no/hordaland/ullensvang/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardangerrådet v/ Jostein Eitrheim

536 71 450

476 69 524

http://www.hardangerraadet.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Norsk fysioterapeutforbund v/ Anne Cathrin Eimhjellen Eidnes

536 71 078  

957 95 222

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Allmenn legerådet v/ Agnieszka Bratland 536 71 740 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Fellesorganisasjonen for sosionomar m.fl. (FO) v/ Ingvild Sperrevik   Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Naturvitarane Ullensvang v/ Trond Steine 959 39 045  
Delta Ullensvang v/ Kjellrun Tveisme   Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Utdanningsforbundet i Ullensvang v/ Silje Selvær 915 80 895 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.,
Fagforbundet i Ullensvang V/Kjellaug K. Ystanes    
Ullensvang NITO v/ Nils Kristian Berge 909 16 036 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Norsk sjukepleiarforbund (NSF) v/ Kastriot Prenga 942 28 973 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Diverse
Ullensvang Linux Brukargruppe v/ Arild Ringøy  

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

http://www.ringoy.org/?page_id=588

Ullensvang Lions klubb v/ Oddmund Auganes 454 28 230

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Jonsokbrudlaup utstillingar v/ Anne Lutro

536 63 121

416 25 930

 
Lothe og Alvsåker Indremisjon v/ Olaug Alvsaker 536 66 619  
Ullensvang soknehus v/ Torbjørn Dagestad 975 02 147  
Ullensvang sokneråd v/ Torbjørn Dagestad 975 02 147 http://www.ullensvang.herad.no/krk/
Kinsarvik sokneråd v/ Magne Hus 536 63 443 http://www.ullensvang.herad.no/krk/
Utne Sokneråd v/ Kari Bjørkavoll Eitrheim 415 71 323 http://www.ullensvang.herad.no/krk/
Vikebygd onsdagsskule v/ Liv Rolfsnes (Utne sokneråd)

536 44 454

906 70 467

 
Torsdagskulen i Utne kyrkje v/ Kari Bjørkavoll Eitrheim 415 71 323 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Det norske Misjonsselskap -Lofthus v/ Annlaug Engmark - Pb. 52 481 76 830  
Stiftelsen Agatunet 5778 Utne Post: 5776 Nå    
Human Etisk forbund - Indre Hardanger v/ Gry Folkvord 918 85 767 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Ullensvang Bridge Klubb v/ Ola B. Hus

536 63 446 

901 86 919

 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Hardanger historielag v/ Marit Bleie Mannsåker 901 21 919

http://www.hardanger-historielag.com/no/kontakt.aspx

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardanger folkeminnelag v/ Erlend Trones 936 24 079

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Ullensvang lagsarkiv v/Lars Sekse 959 74 635 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Harding Puls v/ Solfrid Aksnes

565 51 594

476 01 056

http://www.hardingpuls.no/

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Eidfjord veteranbusslag v/ Geir Midtun    
Hardanger Veteranvognklubb v/ Bjørn Vivelid 950 23 905  
Norsk motorklubb avd. Hardanger v/ Stig Hope 992 92 998

www.nmkh.no

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hardanger Spelemannslag v/ Alexander Aga Røynstrand  906 26 084               

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

http://hardingfolk.no/

Tysdagsgutane v/ Oddmund Hus 536 63 167  
Ullensvang mållag v/ Johannes H. Sekse 411 05 951  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Næringsskipnaden i Kinsarvik v/ Bjørn Hus - Pb.13 536 71 170  
Ullensvang næringsforum v/ Kristine Hesthamar 536 63 112  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.    www.visitullensvang.no
Sekse Montessoriskule SA v/ Johannes H. Sekse 411 05 951 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.