Telefonliste ved kriser

Viktige telefonar

Hovudnummer til heradet 53 67 15 00
Nødetatane  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legetenester  
Legevakt utanom kontortid 116117 / 53 64 80 40
Lofthus legekontor 53 67 13 80
Utne legekontor 53 67 13 40
Lofthus tannlegekontor 53 66 13 12
Vakt- og beredskapstelefonar heradet  
Vakttelefon for Teknisk, vatn, avløp, brøyting 476 22 777
Beredskapstelefon, akutte hendingar 911 93 437