Kriseteamet

Kontaktinformasjon Kriseteamet

 • LEGEVAKT TELEFON, 53 64 80 10
 • Lofthus legekontor, 53 67 13 80
 • Utne legekontor, 53 67 13 40
 • Lensmannen i Ullensvang, 53 67 10 50
 • Politiet i Odda, 53 65 15 00
 • Politi og redningssentral, 112
 • Medisinsk naudhjelp, 113

Beredskapstelefon

Akutte hendingar

Tlf: 911 93 437

Nødplakat

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin eigen nødplakat på PC-en.

 1. Klikk deg inn på Kartverkets noregskart (lenke lenger nede på siden)
 2. Zoom deg inn i kartet (eller bruk søkefeltet) og klikk på den eksakte staden du vil markere, til dømes hytta di
 3. Vel "Lag nødplakar" i menyen som dukkar opp og godta vilkåra
 4. Gi punktet ditt eit namn (til dømes "Hytta vår" og vel rett stadnamn
 5. Huk av at rett stadnamn er vald og klikk på "Last ned"
 6. Du får no ei pdf-fil som du kan ta utskrift av
 7. Heng utskrifta opp ein stad ho er lett å finne

Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

Telefonliste ved kriser

Viktige telefonar

Hovudnummer til heradet 53 67 15 00
Nødetatane  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legetenester  
Legevakt utanom kontortid 116117 / 53 64 80 40
Lofthus legekontor 53 67 13 80
Utne legekontor 53 67 13 40
Lofthus tannlegekontor 53 66 13 12
Vakt- og beredskapstelefonar heradet  
Vakttelefon for Teknisk, vatn, avløp, brøyting 476 22 777
Beredskapstelefon, akutte hendingar 911 93 437