Folder Trafikksikringsplan (2009)

Trafikksikringsplan (2009)

Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal frå sentrale styresmakter. Planen skal ha status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova, og erstattar den gamle trafikksikringsplanen frå 1993. Planen vart politisk vedteken våren 2001.

Oppføringer

pdf Ikkje-fysiske tiltak Populær

Av 803 nedlastinger

pdf Saksframlegg og PRU-058/12 vedtak Populær

Av 827 nedlastinger

pdf Strakstiltak Populær

Av 797 nedlastinger

pdf Større fysiske tiltak Populær

Av 781 nedlastinger

pdf Trafikksikringsplan 2009 Populær

Av 799 nedlastinger

pdf Vegljos Populær

Av 824 nedlastinger