Folder Trafikksikringsplan (2009)

Trafikksikringsplan (2009)

Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal frå sentrale styresmakter. Planen skal ha status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova, og erstattar den gamle trafikksikringsplanen frå 1993. Planen vart politisk vedteken våren 2001.

Oppføringer

pdf Ikkje-fysiske tiltak Populær

Av 922 nedlastinger

pdf Saksframlegg og PRU-058/12 vedtak Populær

Av 953 nedlastinger

pdf Strakstiltak Populær

Av 919 nedlastinger

pdf Større fysiske tiltak Populær

Av 897 nedlastinger

pdf Trafikksikringsplan 2009 Populær

Av 932 nedlastinger

pdf Vegljos Populær

Av 937 nedlastinger