Folder Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplan er ein overordna plan for kommunen med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. Kommuneplanen består av ein langsiktig (normalt 10-12 år) og ein kortsiktig del (normalt 4 år).

Kategorier

Oppføringer

default Føresegn Populær

Av 1301 nedlastinger

pdf Plankart Populær

Av 1193 nedlastinger

default Planskildring Populær

Av 1082 nedlastinger

pdf Samfunnsplan Populær

Av 1117 nedlastinger