Folder Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Ullensvang herad sin bustadpolitiske handlingsplan er ein temaplan som følgjer opp Kommuneplan for 2011-2022. Temaplanen er eit verktøy for vidare utvikling av bustadareala i heradet og tek stilling til statlege, regionale og lokale vurderingar og retningslinjer.

Oppføringer

default Bustadpolitisk handlingsplan Populær

Av 1170 nedlastinger