Folder Energi- og klimaplan (2011-2015)

Energi- og klimaplan (2011-2015)

Alle kommunar i landet må klimaplanleggje slik at klimagassutsleppa kan gå ned. Lokalpolitikarane kan til dømes planleggje arealbruken slik at folk ikkje treng å køyre bil så ofte. Dei kan leggje til rette for meir bruk av buss og bane og sørgje for betre avfallshandtering.

Regjeringa har lagt fram ei statleg planretningsline som pålegg alle kommunar å inkludere klima og energi i sine kommuneplanar. Slik vil regjeringa klargjere sine forventingar til klimainnsatsen i kommunane.

 

Oppføringer

Toggle Tittel Dato Last ned
pdf Vedteken plan (1055 nedlastinger) Populær Last ned