Planar til høyring og offentleg ettersyn

Planar til høyring og offentleg ettersyn

Planar til høyring


DETALJREGULERINGSPLAN for Rv. 13 KINSARVIK – KYRKJENES

PLANID: 12312014006

Ullensvang herad ønskjer å gjere merksam om høyring og offentleg ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 13 Kinsarvik – Kyrkjenes, PlanID: 12312014006.

Plan- og ressursutvalet i Ullensvang vedtok i møte 19.04.2016 sak 29/2016 å senda forslag til reguleringsplan for Rv. 13 Kinsarvik – Kyrkjenes på høyring, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10.

Høyringsfrist: 08.06.2016

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til:

Ullensvang herad, merkast ”Rv. 13 Kinsarvik – Kyrkjenes”

Heradshuset

5780 Kinsarvik

eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

DETALJREGULERINGSPLAN for LOFTHUS CAMPING

PLANID: 12312014007

Ullensvang herad ønskjer å gjere merksam om høyring og offentleg ettersyn av forslag til privat detaljreguleringsplan for Lofthus Camping, PlanID: 12312014007.

Plan- og ressursutvalet i Ullensvang vedtok i møte 15.03.2016 sak 20/2016 å senda forslag til privat reguleringsplan for Lofthus Camping på høyring, med heimel i plan- og bygningslova § 12 10.

Høyringsfrist: 20.05.2016

Last ned dokumenta under:

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til:

Ullensvang herad, merkast ”Lofthus Camping”

Heradshuset

5780 Kinsarvik

eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 

Planar til ettersyn

Det er for tida ingen planar til ettersyn.