Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Webcamera

Ringøy
Kinsarvik
Utne

Organisasjon

Organisasjon

Generelt

Omtale

Ullensvang herad er organisert med tenestestader som rapporterer til kommunalsjef for sitt område. Det er 5 kommunalsjefar som rapporterer til rådmann.

Heradsadministrasjonen er plassert i Kinsarvik. Tenestetilbodet er desentralisert. Heradet har fire skulekrinsar, med barne- og ungdomssteg på begge sider av Sørfjorden. Det er også sjukeheimar (pleie og omsorg) og eigne legevaktdistrikt på kvar fjordside. Ullensvang omfattar og deler av Oksenhalvøya, der ein i hovudsak kjøper kommunale tenester av granneheradet Granvin.

Organisasjonskart

OrgMap