Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Webcamera

Ringøy

Organisasjon

Organisasjon

Generelt

Omtale

Ullensvang herad er organisert med tenestestader som rapporterer til kommunalsjef for sitt område. Det er 5 kommunalsjefar som rapporterer til rådmann.

Heradsadministrasjonen er plassert i Kinsarvik. Tenestetilbodet er desentralisert. Heradet har fire skulekrinsar, med barne- og ungdomssteg på begge sider av Sørfjorden. Det er også sjukeheimar (pleie og omsorg) og eigne legevaktdistrikt på kvar fjordside. Ullensvang omfattar og deler av Oksenhalvøya, der ein i hovudsak kjøper kommunale tenester av granneheradet Granvin.

Organisasjonskart

OrgMap