Oppvekst og kultur

Namn Stilling Telefon Mobil
Aina Nilsen Styrar Kinsarvik barnehage 53 66 33 23
Berit Leigland Rektor vaksenopplæringa 53 66 21 90
Dagny Opedal Konst. rektor Kinsarvik skule 53 67 15 90
Eva Wiberg Kulturmedarbeidar 53 67 15 14
Helga Opedal Rektor Opedal skule 53 66 12 53 95237206
Inger Sekse Oppvekst- og kultursjef 53 67 15 73 994 18 967
Lene Vie Nordeide Styrar Utne barnehage 53 66 69 92 92 04 26 30
Linda Sekse Styrar Sekse barnehage 53 66 19 42 46 96 65 57
Marianne Meling Styrar Veisane barnehage 53 67 13 20
Nina Førde Rektor Vikebygd skule 91681323 90126408
Rannveig L. Alvsåker Rektor Hauso skule 53 66 62 13 92642849