Helse og omsorg

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne - Cathrin Eimhjellen Eidnes Sjefsfysioterapeut 53 67 10 78 957 95 222
Esther Meland Jordmor 97 57 45 82 97 57 45 82
Gunn Berit Beck flyktningskonsulent 53 66 69 02 481 44 988
Ingvild Sperrevik NAV leiar 55 55 33 33 970 98 764
John Fredrik Sletner fysioterapeut 53 67 10 78 957 95 222
Jörgen Ninn tenesteleiar for omsorgstenesta aust 53 67 10 72 913 38 570
Lena Fresvik Leiar for Bråto/avlasting 53 66 30 44 468 94 865
Lofthus legekontor Legekontor 53 67 13 80
Marion Jakobsen sjukepleiar – psykiatri 54 67 15 24
Monika Lid sjukepleiar – psykiatri 53 67 15 23
Stig Hope Ungdomskontakt / SLT koordinator 53 67 15 29 917 41 793
Torbjørg Krogh Larsen Leiande helsesøster 53 67 15 32 911 40 736
Torbjørn Reisæter Helse og omsorgssjef 53 67 15 22 918 67 274
Trude Kraakevik sjukepleiar – psykiatri 53 67 15 24
Utne legekontor Legekontor 53 67 13 40