Heradsstyret

Heradsstyret

Generelt

Omtale

Eit heradsstyre er den folkevalde leiinga i eit herad. Heradstyret si rolle blir i Noreg definert av kommuneloven. Det er heradsstyret som fattar vedtak for heradet, med mindre dette er delegert til andre. Andre kan vere ulike råd og utval eller rådmannen.

Eit Heradsstyre skal ha minst 11 medlemmar i herad med mindre enn 5000 innbyggjarar. Herad med meir enn 100 000 skal ha minst 43 medlemmar i heradsstyret. Heradsstyret kan sjølv fastsette eit høgare tal. Dei norske kommunestyra blir valt kvart fjerde år av innbyggjarane i kommunen. Alle som er eldre enn 18 år har røysterett og er valbare ved valet.

Heradsstyret fastsett budsjettet for heradet etter innstilling frå rådmannen. Heradsstyret fastsett og korleis landarealet i heradet kan nyttast gjennom ein arealplan for heradet.

Medlemer 2015 - 2019

Det Norske Arbeidarparti

1.    Amund Velure
2.    Sigrid Johanne Utne
3.    Trond Instebø

Vararepresentantar:
1.    Gard Hjørnevik Risan
2.    Per Olav Utne
3.    Synneva Sollesnes Haustveit
4.    Hans Kristian Engmark
5.    Åse Høysæter Børve
6.    Bente Kristoffersen

Høgre

1.    Terje S. Bleie
2.    Eli Johanne Hope
3.    Geir Midtun

Vararepresentantar

1.   Jarle Kråkevik
2.    Daniel Olason Naa
3.    Eli T. Utne Lillevik
4.    Jon J. Kråkevik
5.    Per Olav Opedal
6.    Lars Inge Thorset

Senterpartiet

1.    Solfrid Borge
2.    Gunnhild Jaastad 
3.    Samson Hamre
4.    Ingvild Hauso 
5.    Isak T. Reisæter
6.    Hildegunn Espe
7.   Jan Asbjørn Utne
8.    Jørund Kvestad
9.    Olav B. Hus

Vararepresentantar

1.    Øystein Pugerud
2.    Guro Grønsnes Opedal
3.    Randi Elisabeth Oppedal
4.    Oddgeir Kvestad
5.    Gunvor Aarvik
6.    Birgit Eiken
7.    Kåre Ystanes
8.    Torkjell Nå
9.    Torgeir T. Alvsåker
10.    Helge E. Opedal 
11.  


Sosialistisk Venstreparti

1.    Kåre Olav J. Grønsnes
2.    Siv Hamstad Haukelidsæter
3.    Inger Marie Himle

Vararepresentantar

1.    Olaug Askeland
2.    Kari Anne Kvestad Kråkevik
3.    Håkon Widding
4.    Synnøva Sæbø
5.    Else Marie Sandal
6.    Knut Nordal


Kristeleg Folkeparti

1.    Håkon Kvammen

Vararepresentantar

1.    Trond Steine
2.    Åsmund Aarvik
3.    Brita Bjørg Olsen
4.    Petter Lid


Venstre

1.    Petter Sexe Ulriksen

2.    Anders Djønne

Vararepresentantar
1.    Bodil Svoldal Nakkerud

2.    Kari Herstad

3.    Knut Børve

4.    Torbjørn Bjotveit

5.    Johannes Børve Solheim

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Reglement for heradsstyret