Helse og omsorg

Namn Stilling Telefon Mobil
Anne - Cathrin Eimhjellen Eidnes Sjefsfysioterapeut 53 67 10 78 957 95 222
Esther Meland Jordmor 97 57 45 82 97 57 45 82
Ingvild Sperrevik NAV leiar 55 55 33 33 970 98 764
Jörgen Ninn tenesteleiar for omsorgstenesta aust 53 67 10 72 913 38 570
Kari Skare Storhei Områdeleiar, omsorg vest 909 99 842
Lena Fresvik Leiar for Bråto/avlasting 53 66 30 44 468 94 865
Lofthus legekontor Legekontor 53 67 13 80
Monika Lid sjukepleiar – psykiatri 53 67 15 23
Stig Hope SLT koordinator 917 41 793
Torbjørg Krogh Larsen Leiande helsesjukepleiar 911 40 736
Torbjørn Reisæter Helse og omsorgssjef 53 67 15 22 918 67 274
Trude Kraakevik sjukepleiar – psykiatri 53 67 15 24
Utne legekontor Legekontor 53 67 13 40