Middagslevering

Middagslevering

Generelt

Skjema

pdf Søknad om helse og omsorgstenester (150 KB)

Omtale

Målgruppe

Heimebuande eldre eller heimebuande funksjonshemma

Kriterium/vilkår

Vanskar med å lage seg middag.

Pris for tenesta

Pris for tenesta er pr 01.06.2011: Middag kr 62,- Prisen vert regulert årleg.

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

Om søknadsprosessen

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte Bråvolltunet tlf nr 53 67 10 70, eller Utneheimen tlf nr 53 67 13 60 for å få hjelp til å søkje om middagslevering. Du har rett til å la næraste pårørande hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Det kan for eksempel vere ein nabo. Men da må du gje ei skriftleg fullmakt som leggjast ved søknaden.

Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Søknadsfrist

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn.