Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep

KVINNHERAD OG HARDANGER

Årlig utsettes et stort antall barn for vold og overgrep. Det kan være vanskelig å oppdage og det er ofte forbundet med taushet i og utenfor familien. Med vold menes både fysisk og psykisk vold. Psykisk vold kan være mobbing, trusler og ulike former for straff.

Seksuelle overgrep forstås som all grenseoverskridende krenkelser. Av ulike grunner kan fagfolk vegre seg for å snakke med barn om mistanke om overgrep. For å få mot til å se og høre, og trygghet til å handle, må en ha kunnskap og handlingskompetanse om hvordan man skal møte disse utfordringene.

 I Kvinnherad og Hardanger har vi et konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep som møtes fast en gang i måneden. Teamet veksler mellom å møtes på rådhuset i Rosendal og på lensmannskontoret i Odda.

Ansatte i stat og kommune som jobber med barn og unge, og som har en bekymring om barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, ønskes velkommen til å drøfte bekymringen anonymt med konsultasjonsteamet.

Det ligger statlige føringer bak opprettelsen av konsultasjonsteamet, hvor målet er å fremme gode lokale samarbeidsformer i slike saker.

Teamet er bredt sammensatte med representanter fra Bufetat, helsestasjon, psykisk helsevern for barn og unge, politi, lokalt barnevern og familievern.

Følgende medlemmer deltar på møter i konsultasjonsteamet:

Navn

Arbeidssted:

Anna Digranes

Hardanger barnevern

Bodil Nakkerud

Politiet i Odda

Laila Øvstebø

Kvinnherad barnevern

Jannicke Aksnes/

Tove Røssland Ertsland

BUP Kvinnherad

Maria Berge

Helsestasjon Kvinnherad

Karin Eike

Helsestasjon Hardanger

Jarle Rørdal

Politiet i Kvinnherad

Ellen Andreassen

Bufetat

Margreta Århus

Familievernkontoret

 

Fast møtedag er onsdag. Teamet kan i tillegg møte på skoler, barnehager eller helsestasjoner, m. m dersom det er ønskelig og praktisk mulig.

 

Onsdag

23.jan

Odda

Onsdag

20.feb

Rosendal

Onsdag

20.mar

Odda

Onsdag

24.apr

Rosendal

Onsdag

22.mai

Odda

Onsdag

12.jun

Rosendal

Onsdag

28.aug

Odda

Onsdag

25.sep

Rosendal

Onsdag

23.okt

Odda

Onsdag

20.nov

Rosendal

Onsdag

11.des.

Odda

 

For ytterligere informasjon eller bestilling av tid til å møte konsultasjonsteamet ta kontakt med koordinator:

  • Ellen Andreassen i Bufetat
  • mob: 466 18 847
  • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.