Drosjeløyve – TT-kort

Drosjeløyve – TT-kort

Søk om TT-kort for fritidsreiser

Funksjonshemma i Hordaland kan få støtte til fritidsreiser med drosje med TT-kort.

Søknad

Søknaden består av to skjema: eigenerklæring og legeerklæring. Du fyller sjølv ut eigenerklæringa. Det er viktig at du grunngjev kvifor du ikkje kan nytte offentleg transport. Legeerklæringa skal fyllast ut og underteiknast av lege. Begge skjema må vere fylt ut før søknaden blir handsama. Send skjema samla til fylkeskommunen:

Hordaland fylkeskommune

Samferdselsavdelinga

Postboks 7900

5020 Bergen

 

Her er link til Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelinga:

https://www.hordaland.no/nn-NO/vegogtransport/tt-kort/fritidsreiser/

Her finn du forskrift for TT-ordninga:

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/forskrift-om-transportordninga-for-funksjonshemma-i-hordaland.pdf

Her finn du skjema for eigenerklæring:

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/eigenerklaring-transportordninga.pdf

Her finn du skjema for legeerklæring:

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/legeerklaring-transportordninga.pdf