Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1712
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 3056
Barnebasen Skriven av Super User 2128
Barnevern Skriven av Super User 2528
Bestille legetime Skriven av Super User 6947
Bustøtte Skriven av Super User 1073
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 1181
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 1322
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 1068
Ergoterapi Skriven av Super User 1355
Fastlege Skriven av Super User 1392
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 680
Fritidsriding Skriven av Super User 3942
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 5509
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 1144
Heimehjelp Skriven av Super User 2351
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 2433
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1778
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 1105
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 1205
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 2442
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 2069
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 5381
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 2047
Legekontor Skriven av Super User 7113
Legevakt Skriven av Super User 2240
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1407
Middagslevering Skriven av Super User 1592
NAV Ullensvang Skriven av Super User 3722
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1830
Omsorgstenester Skriven av Super User 3877
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 2079
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1405
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1929
Psykisk helse Skriven av Super User 2868
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1423
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1897
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1884
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 2335
Sjukeheimar Skriven av Super User 1821
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 1265
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1895
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1848
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 5701
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 1312