Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1379
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 2621
Barnebasen Skriven av Super User 1706
Barnevern Skriven av Super User 1974
Bestille legetime Skriven av Super User 5169
Bustøtte Skriven av Super User 845
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 869
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 1055
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 855
Ergoterapi Skriven av Super User 991
Fastlege Skriven av Super User 1065
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 513
Fritidsriding Skriven av Super User 3384
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 4254
Gruppetilbod med fysioterapeut i 2019 Skriven av Super User 385
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 885
Heimehjelp Skriven av Super User 1873
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 1918
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1454
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 824
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 975
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 1935
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 1613
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 4262
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 1558
Legekontor Skriven av Super User 5455
Legevakt Skriven av Super User 1777
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1152
Middagslevering Skriven av Super User 1268
NAV Ullensvang Skriven av Super User 2654
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1383
Omsorgstenester Skriven av Super User 3037
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 1709
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1153
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1656
Psykisk helse Skriven av Super User 2181
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1146
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1505
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1532
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 1909
Sjukeheimar Skriven av Super User 1559
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 1016
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1541
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1468
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 4332
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 1029