Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1287
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 2521
Barnebasen Skriven av Super User 1612
Barnevern Skriven av Super User 1855
Bestille legetime Skriven av Super User 4633
Bustøtte Skriven av Super User 795
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 800
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 965
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 802
Ergoterapi Skriven av Super User 916
Fastlege Skriven av Super User 1005
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 471
Fritidsriding Skriven av Super User 3273
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 4007
Gruppetilbod med fysioterapeut i 2019 Skriven av Super User 334
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 816
Heimehjelp Skriven av Super User 1789
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 1816
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1378
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 759
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 931
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 1813
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 1507
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 3984
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 1448
Legekontor Skriven av Super User 5110
Legevakt Skriven av Super User 1566
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1075
Middagslevering Skriven av Super User 1178
NAV Ullensvang Skriven av Super User 2393
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1270
Omsorgstenester Skriven av Super User 2841
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 1631
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1081
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1592
Psykisk helse Skriven av Super User 2046
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1083
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1415
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1449
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 1806
Sjukeheimar Skriven av Super User 1485
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 959
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1458
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1381
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 4000
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 966