Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1445
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 2723
Barnebasen Skriven av Super User 1791
Barnevern Skriven av Super User 2086
Bestille legetime Skriven av Super User 5598
Bustøtte Skriven av Super User 888
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 930
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 1113
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 889
Ergoterapi Skriven av Super User 1077
Fastlege Skriven av Super User 1128
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 549
Fritidsriding Skriven av Super User 3470
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 4537
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 941
Heimehjelp Skriven av Super User 1970
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 2022
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1527
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 876
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 1016
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 2038
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 1703
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 4504
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 1649
Legekontor Skriven av Super User 5812
Legevakt Skriven av Super User 1897
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1203
Middagslevering Skriven av Super User 1338
NAV Ullensvang Skriven av Super User 2856
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1476
Omsorgstenester Skriven av Super User 3184
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 1775
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1202
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1708
Psykisk helse Skriven av Super User 2319
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1196
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1596
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1588
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 2002
Sjukeheimar Skriven av Super User 1607
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 1057
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1627
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1547
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 4646
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 1080