Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1640
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 2958
Barnebasen Skriven av Super User 2032
Barnevern Skriven av Super User 2373
Bestille legetime Skriven av Super User 6642
Bustøtte Skriven av Super User 1013
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 1096
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 1264
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 1014
Ergoterapi Skriven av Super User 1268
Fastlege Skriven av Super User 1329
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 640
Fritidsriding Skriven av Super User 3725
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 5224
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 1104
Heimehjelp Skriven av Super User 2235
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 2315
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1704
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 1029
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 1132
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 2303
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 1963
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 5041
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 1941
Legekontor Skriven av Super User 6662
Legevakt Skriven av Super User 2114
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1343
Middagslevering Skriven av Super User 1522
NAV Ullensvang Skriven av Super User 3435
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1752
Omsorgstenester Skriven av Super User 3655
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 1988
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1351
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1878
Psykisk helse Skriven av Super User 2701
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1362
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1813
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1786
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 2233
Sjukeheimar Skriven av Super User 1755
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 1207
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1817
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1758
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 5336
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 1236