Helse og omsorg

Under finn du alle artiklar under kategorien Helse og omsorg.

Skjema for tenester i denne kategorien: Helse og omsorg

Tittel Skribent Treff
AKAN-utvalet i Ullensvang herad Skriven av Super User 1547
Avlastning Skriven av Helse og omsorg 2841
Barnebasen Skriven av Super User 1927
Barnevern Skriven av Super User 2235
Bestille legetime Skriven av Super User 6193
Bustøtte Skriven av Super User 951
Distriktstannklinikken på Lofthus Skriven av Super User 1017
Drosjeløyve – TT-kort Skriven av Super User 1188
Eldreomsorg - verdighetsgarantien Skriven av Super User 953
Ergoterapi Skriven av Super User 1180
Fastlege Skriven av Super User 1244
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim og omsorgsbustad med heildøgns omsorg (HDO) i Ullensvang herad Skriven av Super User 601
Fritidsriding Skriven av Super User 3613
Fysio / ergoterapitenesta Ullensvang herad Skriven av Super User 4921
Heimebesøk til deg over 75 år Skriven av Helse og omsorg 1029
Heimehjelp Skriven av Super User 2094
Heimesjukepleie Skriven av Helse og omsorg 2176
Helseteneste til flyktningar og asylsøkjarar Skriven av Super User 1627
Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot Skriven av Super User 952
Individuell plan - koordinering av helse- og /eller sosialtenester Skriven av Super User 1079
IPLOS Skriven av Helse og omsorg 2181
Konsultasjonsteamet vold og seksuelle overgrep Skriven av Super User 1834
Kontaktinformasjon, helsetenester Skriven av Super User 4763
Krisesenter Vest IKS Skriven av Super User 1801
Legekontor Skriven av Super User 6292
Legevakt Skriven av Super User 2010
Lindrande behandling/palliasjon Skriven av Super User 1271
Middagslevering Skriven av Super User 1444
NAV Ullensvang Skriven av Super User 3120
Omsorgsbustadar Skriven av Super User 1631
Omsorgstenester Skriven av Super User 3417
Oppfølgingsteam Skriven av Super User 1877
Økonomisk rådgiving Skriven av Super User 1274
Økonomisk sosialhjelp Skriven av Super User 1801
Psykisk helse Skriven av Super User 2516
Rehabiliteringsteam Skriven av Super User 1297
Sjukeheim - avlastningsopphald Skriven av Super User 1716
Sjukeheim - korttidsopphald Skriven av Super User 1685
Sjukeheim - langtidsopphald Skriven av Super User 2126
Sjukeheimar Skriven av Super User 1683
Teknisk hjelpemiddel Skriven av Super User 1142
Tryggleiksalarm Skriven av Super User 1724
Tverrfaglege samarbeidsgrupper i Ullensvang herad Skriven av Super User 1665
Ullensvang helsestasjon Skriven av Super User 5022
Ullensvang hukommelsesteam Skriven av Super User 1172