Formannskapet og Administrasjonsutvalet

Formannskapet og Administrasjonsutvalet

Generelt

Omtale

Formannskap eller fylkesutval i fylkeskommunane er namnet på det leiande utvalet i eit kommunestyre dersom kommunen er styrt etter formannskapsmodellen. Formannskapsmodellen er er hovudmodellen i kommunelova og dei aller fleste kommunane og fylka er styrt etter denne modellen.Modellen går ut på at kommunestyret vel eit utval på minimum fem medlemmar blant dei som er valt inn i kommunestyret. Tidlegare sa loven at formannskapet skulle vere ein fjerdedel av kommunestyret. Dette er framleis eit vanleg tal. Formannskapet blir valt ved forholdstal slik at eit parti eller ei grupering som har fleirtal i kommunestyret ikkje kan ta alle plassane i eit formannskap. Formannskapet innstiller på saker til kommunestyret og kan avgjere mindre saker. Formannskapet kan og fungere som andre lov og utval der kommunestyret er pålagt å opprette slike.Formannskapet vart innført i Noreg i 1837 gjennom formannskapslovene.

FORMANNSKAPET   2015 - 2019

Medlemer:                               Nummererte varamedlemer:

1. Solfrid Borge (SP)                  1. Håkon Kvammen (KRF)
2. Kåre Grønsnes (SV)               2. Siv Hamstad Haukelidsæter (SV)
3. Gunnhild Jaastad (SP)          3. Anna Børve (SP)
4. Samson Hamre (SP)              4. Trond Instebø (AP)
5. Ingvild Hauso (SP)                 5. Jørund Kvestad (SP)
6. Amund Velure (AP)                6. Inger Marie Himle (SV)
7. Sigrid Johanne Utne (AP)    7. Olav B Hus     (SP)

 ( S. J. Utne har permisjon 01.11.16-30.06.17, varamedlem  vert kalla inn i perioden)   

8. Eli Johanne Hope (H)            1.Terje Bleie (H)
9. Petter Sexe Ulriksen (V)        2.Geir Midtun (H)


Administrasjonsutvalet:

Medlemer:                                       Varamedlemer:
Formannskapsmedlemene            Varamedlemene (Sjå øverst)

Arbeidstakarrepresentantar:
?  Utdanningsforb.                            Margareth Moberg, Utdanningsforbundet
Kjellaug Ystanes, Fagforbundet        Yngve Jåstad, Fagforbudet

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Reglement for formannskapet (PDF)