For tilsette

 

Kva gjer informasjonskapslar?

Kva gjer informasjonskapslar?

Cookies eller informasjonskapslar er ein teknologi som dei fleste nettstader brukar idag. Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagt i internminne til nettlesaren, og denne gjer at me bl.a. kan hugsa kven du er, forrige tastetrykk m.m. Dei fleste nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptera cookies automatisk, men du kan sjølv velga å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert, men du må då rekna med at mange nettstader då ikkje fungerer optimalt. 

Ullensvang herad IKT

Ullensvang herad IKT

Generelt

Omtale

Eigne sider: https://www.ullensvang.herad.no/wp/

Ansvarsområder

IKT-avdelinga er ein stab/støtteeining og kjem inn under Fellestenesta. Eininga skal være ein direkte støtte for strategisk leiing og einingsleiarane.

Avdelinga har i dag 30 driftsstader der dei har ansvar for drift, utstyr og tilgangar til sentrale fagsystem.

  • Drift og vedlikehald IKT-utstyr og programvare
  • Intern teknisk support
  • Teknisk administrator av heradets intra og Internett sider
  • Kurs og opplæring

Drift, vedlikehald, utvikling

  • Heradets serverpark (Linux og Windows)
  • Arbeidsstasjonar (Linux og Windows)
  • Programvare/Fagsystem
  • In-house programvareutvikling (C++, PHP, VB)
  • Telefoni, mobil og fast

 ios logo1androidlinux logo1microsoft logo1