Folder Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Ullensvang herad sin bustadpolitiske handlingsplan er ein temaplan som følgjer opp Kommuneplan for 2011-2022. Temaplanen er eit verktøy for vidare utvikling av bustadareala i heradet og tek stilling til statlege, regionale og lokale vurderingar og retningslinjer.

Oppføringer

Toggle Tittel Dato Last ned
default Bustadpolitisk handlingsplan (1253 nedlastinger) Populær Last ned