Barnevern

Barnevern

Generelt

Omtale

Hardanger barnevern

Tlf: 53 65 45 70

Frå 02.03.06 er barneverntenestene i kommunane Eidfjord, Jondal, Odda, Ullensvang og Ulvik samorganisert til ei felles barnevernteneste. Kommunane sine vedtekter for forsøket er kunngjort i Norsk Lovtidend avd II.

Dei fleste barn i Norge har det godt og får tilstrekkeleg omsorg.

Dette er barn som har vanlege problem som kan løysast på vanleg måte av foreldra eller i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule. 

Enkelte barn er i ein situasjon der dei ikkje får tilstrekkeleg omsorg i heimen. Hvis du kjenner barn som du uroar deg for og barn som kan vere utsett for omsorgsvikt, er det viktig å melde frå til det lokale barnevernet, slik at vi får moglegheit til å hjelpe desse barna.

Lenkje til Hardanger barnevern

barnevernet.no

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Lenkje til barnevernet.no