Fleirkulturelle barnehagar

Fleirkulturelle barnehagar

Innhald:

 • Infohefte til foresatte på ulike språk
 • Gode råd om barnesjukdomar på ulike språk
 • Nyttige linkar om tema
 • Tolk
 • Materiell for tilsette
 • Ulike skjema på ulike språk
 • Ulike religionar/kulturar
 • Info om innvandring
 • Prosjektgruppe og mål


1. Infohefte til foresatte på ulike språk


Her finn du velkommen brosjyre til barnehagen på norsk, engelsk, fransk, swahili, tysk og arabisk.

1.01 Infohefte på engelsk

1.02 Infohefte på norsk

1.03 Infohefte på fransk

1.04 Infohefte på polsk

1.05 Infohefte på swahili

1.06 Infohefte på tysk

1.07 Infohefte på nederlandsk

1.08 Infohefte på arabisk

2. Gode råd om barnesjukdomar på ulike språk

2.01  Hodelus, informasjon på Albansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Polsk, Spansk, Tysk, Somali.

2.02 Magesyke, informasjon på ArabiskEngelskSomali og Urdu

2.03 Feber, informasjon på Arabisk, Engelsk, Somali og Urdu

2.04 ”Gode råd" er ei samling av råd ang. sjukdomar o.l til foresatte og personalet i barnehagane i Ullensvang herad

3. Nyttige linkar om tema

3.01 Artikkel om barnehagen som fleirkulturell arena

3.02 Artikkel om den fleirkulturelle barnehagen

3.03 Huskeregler ved språkvansker

3.04 Llitt info om språkutvikling

3.05 Nyttige linkar om tema

3.06 Temahefte om språklig og kulturelt mangfold

3.07 Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

3.08 Språkvanskar hos minoritetsspråklege barn

3.09 ”Lesa for livet”

3.10 Nafo ressurshefte om flerspråklig arbeid i barnehagen

4. Tolketenester

5. Materiell for tilsette

5.1 linkar til materiell for tilsette

5.2 tall på ulike språk

5.3 piktogram (kjem seinare)

5.4 klede barn treng i bhg

5.5 kroppen på ulike språk

5.6 bumerke

5.7 dagsrytme med bilder

5.8 ord på polsk

5.9 språkverktøy og kartlegging

5.10 info om innlæring av språk og tips til arbeidet

5.11 SPRÅKKISTA, praktisk språkstimulering i barnehagen, Bråthen, Nina I. GAN ASCHEHOUG


6. Her finn du ulike skjema til bruk i barnehagen

Mal til foreldresamtale på ulike språk

Opplysningsskjema på ulike språk

Ferieskjema på ulike språk

7. Ulike religionar/kulturar

7.01 Buddhisme

7.02 Hinduisme

7.03 Islam

7.04 Jødedomen

7.05 Human-Etisk Forbund

7.06 Jehovas vitne

7.07 Kristendommen - Kortversjon

8. Info om innvandring

Her finn du info om kva ein flyktning og asylsøkjar er, om samarbeid med flyktningstjenesta i kommunen,tips til tilvenning i barnehage og info om tospråkleg assistanse.

Kort info om innvandring

9. Prosjektgruppe og mål

Barnehagane i Ullensvang oppretta i september 2009 ei prosjektgruppe som skulle arbeida med å laga ein nettbank omkring temaet ”fleirkulturelle barnehagar”. Målet med prosjektet er at nettbanken skal fungera som eit arbeidsverktøy for tilsette i barnehagane i Ullensvang herad. Her kan ein finne nyttige linkar om tema, tips og info som er nyttig når ein har minioritetsspråklege barn i barnehagen. Prosjektgruppa vil samarbeida med andre instansar. Kvar barnehage har ein representant i prosjektgruppa.
Gruppa består av:

 • Utne barnehage: Trude Elisabeth Bakken
 • Aga barnehage: Trude Osmo
 • Veisane barnehage: Åshild Y. Hesjedal
 • Sekse barnehage: Irene Presegård
 • Kinsarvik barnehage: Inger Johanne Aga
 • Barnebasen på asylmottaket i Kinsarvik: Hilder Shangalawe Knoff

Har DU innspel til denne nettbanken? Send e-post til: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.